Vägen till ditt körkort

 • Körkortstillstånd

  Körkortstillstånd
  För att kunna börja övningsköra och påbörja din utbildning måste du först ansöka om körkortstillstånd. Du ansöker genom att beställa hem blanketten Körkortstillstånd med hälsodeklaration från Transportstyrelsen. Blanketten innehåller en hälsodeklaration och ett s.k. intyg om synprövning. Ansökan skickar du till Transportstyrelsen som behandlar den efter att du betalat in avgiften för körkortstillstånd.
  För att kunna börja övningsköra och påbörja din utbildning måste du först ansöka om körkortstillstånd. Du ansöker genom att beställa hem blanketten Körkortstillstånd med hälsodeklaration från Transportstyrelsen. Blanketten innehåller en hälsodeklaration och ett s.k. intyg om syn prövning. Ansökan skickar du till Transportstyrelsen.

 • Övningskörning och handledarutbildning

  Om du ska övningsköra privat behöver du en godkänd handledare. Den som vill vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan han eller hon kan bli godkänd som handledare. Introduktionsutbildning krävs endast för behörighet B. Du måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år). Syftet med kursen är att hjälpa handledaren att strukturera den privata mängdträningen och göra den säkrare och mer effektiv.
  Vi bjuder på fika samt frukt. Det är viktigt att Du betalat i tid och att Du har med Dig ID/Körkort/Pass.
  Anmälan kan göras per telefon eller på trafikskolan direkt. Om du anmäler dig per telefon så måste du komma till trafikskolan senast dagen efter för uppvisande av legitimation samt betalning. Om du anmäler dig direkt på trafikskolan så måste du naturligtvis även då uppvisa legitimation samt betala för kursen. Anmälan är bindande

 • Körkortstillstånd

  För att kunna börja övningsköra och påbörja din utbildning måste du först ansöka om körkortstillstånd. Du ansöker genom att beställa hem blanketten Körkortstillstånd med hälsodeklaration från Transportstyrelsen. Blanketten innehåller en hälsodeklaration och ett s.k. intyg om synprövning. Ansökan skickar du till Transportstyrelsen som behandlar den efter att du betalat in avgiften för körkortstillstånd.
  För att kunna börja övningsköra och påbörja din utbildning måste du först ansöka om körkortstillstånd. Du ansöker genom att beställa hem blanketten Körkortstillstånd med hälsodeklaration från Transportstyrelsen. Blanketten innehåller en hälsodeklaration och ett s.k. intyg om syn prövning. Ansökan skickar du till Transportstyrelsen.

 • Teoriutbildning

  När du betalat ett startpaket eller teoriavgift får du dina böcker och kan börja med teoridelen av utbildningen som består av teorilektioner och dataprov. Förutom de ordinarie dataproven har du även tillgång till datorbaserade repetitionsprov samt ett slutprov som påminner om Trafikverkets kunskapsprov. Samtliga prov kan göras hemifrån istället för på  trafikskolan om det passar dig bättre.

 • Riskutbildning 1 och 2

  Från den 1 april 2009 har riskutbildningen utökats till en tvådelad riskutbildning. Del 1 är den nya delen och omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Denna kurs har vi på trafikskolan. Det krävs ett aktivt deltagande för att bli godkänd på kursen. Behärskar inte eleven det svenska språket, skall en tolk tas med. Det är viktigt att ALLA som skall delta, har med ett godkänt ID eller liknande. Avbokning av kurs skall ske MINST TVÅ dagar innan kurstillfället. Del 2 är dagens riskutbildning/halka och omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Både del 1 och 2 måste vara genomförda och giltiga innan kunskapsprovet och körprovet för B-körkort genomförs. Viktigt att Du har betalat i tid och att Du har med Dig ID.

 • Kunskapsprov och körprov

  Kunskapsprov och körprov, dvs uppskrivning och uppkörning, bokas vanligtvis in på samma dag eller åtminstone så nära varandra som möjligt. Skulle något av proven underkännas har du fyra månader på dig att göra ett omprov. Glöm inte att ta med dig giltig legitimation! Körprovet tar ungefär 45 minuter och inkluderar körning i och utanför tätort samt säkerhetskontroll. På körkortsportalens webbplats finns en instruktionsfilm inför kunskaps och körprovet.