Intensivutbildning

Vår intensivutbildning är ingen genväg till körkortet och innebär inget överhoppande av avsnitt i kör- eller teoriutbildningen. Istället innebär den att du under kortare tid koncentrerar dig på körkortet och komprimerar din utbildning.
Intensivutbildning på vår trafikskola innebär att vi lägger upp din undervisning i snabbare takt. Ingen elev är den andra lik eller har samma förutsättningar med jobb, tid eller pengar m.m. Den intensivutbildning som finns på vår trafikskola blir därmed individuellt upplagd för att passa just dina speciella önskemål och förutsättningar

Även om du är ensam elev i bilen kan tempot vara högt i vissa fall. Det är viktigt att vara införstådd att allt inte kan gå bra varje dag utan att utvecklingen sker gradvis. Vi människor är olika och inlärningen sker på varje individs villkor. Intensivutbildningen är inte heller någon garanti att man erhåller ett körkort efter genomförd utbildning. Dina förkunskaper före intensivkursen har stor betydelse för hur långt du hinner under intesivperioden. Du väljer själv om du vill lägga Din intensivpaket som ”intensiv” eller som ”vanlig” utbildning.